Nýjustu lög og reglur

Lög og reglur
27.11.2014 Fréttir - Dýraheilbrigði / Matvælaöryggi

Eftirfarandi reglugerðir sem varða matvælaöryggi, plöntuheilbrigði, dýraheilbrigði, dýravelferð, áburð og fóður hafa tekið gildi frá 13. október 2014.
 

 

 • Nr. 907/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 206/2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir (EB gerðir 144/2011, 342/2011, 801/2011, 1112/2011, 497/2012, 546/2012, 644/2012, 1036/2013, 1160/2012, 71/2013, 102/2013, 191/2013, 196/2013,482/2013).
 • Nr. 910/2014 reglugerð um velferð hrossa.
 • Nr. 936/2014 reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1254/2008 um heilbrigðiskröfur vegna lagareldisdýra og afurða þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum (EB gerð 2014/22).
 • Nr. 937/2014 um (28.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru (EB gerð 2010/60).
 • Nr. 938/2014 reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 651/2001 um útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar.
 • Nr. 954/2014 reglugerð um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (EB gerðir 155/2014, 175/2014, 40/2014).
 • Nr. 956/2014 reglugerð um (18.) breytingu á reglugerð nr. 672/2008 um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri (EB gerðir 1317/2014, 36/2014, 51/2014, 61/2014, 79/2014, 1004/2013, 87/2014).
 • Nr. 957/2014 reglugerð um (70.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri (EB gerðir 1365/2013, 1404/2013, 5/2014, 84/2014, 101/2014, 107/2014, 121/2014, 131/2014, 302/2014, 304/2014, 305/2014).
 • Nr. 958/2014 reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 907/2014 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 206/2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir (EB gerð 810/2010).
 • Nr. 962/2014 reglugerð um (8.) breytingu á reglugerð nr. 106/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (EB gerð 702/2013).
 • Nr. 963/2014 reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 41/2012 um gildistöku reglugerðar EB nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (EB gerð 630/2013).
 • Nr. 964/2014 reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 327/2010 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli (EB gerð 119/2014)
 • Nr. 965/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 907/2013 um setningu reglna um umsóknir er varða notkun á almennum lýsingum (heitum).Nr. 966/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 1321/2013 um skrá Sambandsins yfir leyfð reykbragðefni á forstigi framleiðslu, til notkunar sem slík í eða á matvæli og/eða til framleiðslu á afleiddum reykbragðefnum.

Ítarefni

Til baka