Nýjustu lög og reglur

Lög og reglur
14.01.2014 Fréttir - Dýraheilbrigði / Matvælaöryggi

Eftirfarandi reglugerðir sem varða matvælaöryggi, plöntuheilbrigði, dýraheilbrigði, dýravelferð, áburð og fóður hafa tekið gildi frá 10. október 2013.
 

 

 • Nr. 946/2013 um (25.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.
 • Nr. 951/2013 um (26.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.
 • Nr. 975/2013 um manneldiskröfur varðandi aldinsafa og sambærilegar vörur.
 • Nr. 996/2013 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 911/2011 um garnaveiki og varnir gegn henni. 
 • Nr. 999/2013 um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla.
 • Nr. 1010/2013 um veiðar á ígulkerum.
 • Nr. 1011/2013 um veiðar á kúfskel.
 • Nr. 1012/2013 um veiðar á beitukóngi í gildrur.
 • Nr. 1013/2013 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 795/2013 um veiðar á sæbjúgum.
 • Nr. 1069/2013 um (65.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri.
 • Nr. 1109/2013 um (15.) breytingu á reglugerð nr. 672/2008 um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri.
 • Nr. 1110/2013 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 489/2012 um framkvæmdarreglur vegna beitingar 16. gr. reglugerðar EB nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli.
 • Nr. 1124/2013 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 41/2012 um gildistöku reglugerðar EB nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar.
 • Nr. 1137/2013 um samræmda eftirlitsáætlun fyrir árin 2013, 2014 og 2015 vegna hámarksgilda varnarefnaleifa og mats á þeim váhrifum sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og dýraríkinu.
 • Nr. 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu.
 • Nr. 1187/2013 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1037/2013 um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og greiðslur til bænda verðlagsárið 2014.
Til baka