Sérfræðingur í matvælaeftirliti

15.12.2011 Fréttir - Fréttir

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling á matvæla- og neytendamálasvið í starf sérfræðings í matvælaeftirliti. Um er að ræða fullt starf frá og með 1. febrúar 2012 á aðalskrifstofu Matvælastofnunar á Selfossi.

Helstu verkefni:

 • Hollustuhátta- og eftirlitslöggjöf
 • Eftirlits- og átaksverkefni
 • Neysluvatn
 • Skýrslugerð og úrvinnsla gagna
 • Samskipti við fyrirtæki og stofnanir
 • Fræðsla og upplýsingagjöf
 • Önnur tilfallandi verkefni sem starfsmanni eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun í matvælafræði, dýralækningum, eða önnur sambærileg háskólamenntun sem talin er henta til starfsins
 • Þekking á matvælavinnslu
 • Reynsla af opinberu eftirliti æskileg
 • Þekking á HACCP, lögum og gerðum EES um matvæli er kostur
 • Góð tölvukunnátta
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Örn Hanssonog  Hafsteinn Jóh. Hannesson í síma 530-4800. Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum “Sérfræðingur” eða með tölvupósti á starf@mast.is.  Umsóknarfrestur er til og með 30. desember 2011 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna.

Til baka