Lyfjameðhöndlun líflamba gegn sníkjudýrum

20.09.2010 Fréttir - Fréttir
Nú er tími líflamasölu og vill Matvælastofnun af því tilefni vekja athygli seljenda og kaupenda á þeirri lagabreytingu sem gerð var með reglugerð nr. 602/2010 um (1.) breytingu á reglugerð um nr. 550/2008 um flutning líflamba milli landsvæða. Eftir breytinguna hljóðar 8. gr. reglugerðarinnar svo:

,,Skylt er seljanda að láta meðhöndla líflömb með lyfjum gegn sníkjudýrum fyrir flutning, á þeim svæðum eða varnarhólfum þar sem slík sníkjudýr eru talin vera landlæg.“


  Í Norðausturhólfi eru sérstakir lungnaormar í lömbum taldir landlægir. Þess vegna þarf að meðhöndla sölulömb þar með breiðvirku lyfi gegn sníkjudýrum. Eftir ofangreinda breytingu greiðist allur kostnaður vegna meðhöndlunar á líflömbum af seljanda þeirra. Seljendur eru ábyrgir fyrir því að líflömb séu meðhöndluð og skulu þeir gæta þess að fá skriflega staðfestingu dýralæknis á meðhöndlunin hafi verið framkvæmd. Kaupendur líflamba í Norðausturhólfi skulu að sama skapi gæta þess að ekki sé verið að kaupa ómeðhöndluð líflömb og fá afrit af skriflegri staðfestingu dýralæknis á meðhöndluninni. Hvaða dýralæknir sem er má framkvæma aðgerðina. Almennt eru kaupendur líflamba hvattir til þess að láta meðhöndla lömbin með langvirku ormalyfi.

ÍtarefniTil baka