• Email
  • Prenta

Býflugur

Evrópsk býflugnapest European foulbrood - Streptococcus pluton
Illkynja býflugnapest American foulbrood - Bacillus larvae
Loftsekkjaveiki Acariosis of bees - Acarapis woodii
Þarmaveiki Nosemosis of bees - Nosema apis
Varróaveiki Varroosis - Varroa jakobsonii